Op deze pagina vind je een overzicht van de tarieven.

VERMIJD BOETES

Verleng uw boeken op tijd...

LIDMAATSCHAP: € 2,50

 • De bijdrage is één jaar geldig
   
 • Zijn hiervan vrijgesteld:
   
  • personen jonger dan 18 jaar tot zij de leeftijd van 18 jaar bereiken
    
  • personeelsleden van Gemeente Evere, OCMW Evere en Politiezone 5344 
    

WAARBORG: € 12,50

 • Te betalen door personen zonder woonplaatsvermelding in België op de identiteitskaart of zonder recent attest van woonplaats (maximum 3 maanden oud), uitgereikt door de gemeente.
   
 • De waarborg wordt terugbetaald na het beëindigen van het lidmaatschap en enkel op voorlegging van het betaalbewijs. 
   

DUPLICAAT VAN DE LENERSPAS: € 2,00

AANTAL UITLEENBARE WERKEN, UITLEENTERMIJN, LEENGELD, BOETE:

 • Alle materialen gratis uitleenbaar met een maximum van 10 per lenerspas
   
 • De uitleentermijn is drie weken
   
 • Boete per materiaal per dag: € 0,05
   
 • De boete gaat in op de 7de dag na het verstrijken van de uitleentermijn.
   
 • 1ste en 2de aanmaning: € 1,00/aanmaning
   
 • Bijkomende maningsbrieven en gerechtelijke procedure: afhankelijk van de gemaakte kosten.
   

BESCHADIGING, VERLIES, DIEFSTAL

 • verlies, diefstal, zware beschadiging: waarde van het materiaal, verhoogd met 20%
   
 • lichte beschadiging: 20% van de kostprijs van het materiaal
   
 • tekstboekje: € 5,00
   
 • CD doosje: € 1,00
   
 • DVD doosje: € 2,00
   
 • boeklabel of barcode: € 1,00 
   

RESERVEREN VAN MATERIALEN: gratis


LENEN VAN MATERIALEN BIJ ANDERE BIBLIOTHEKEN

 • bij een openbare bibliotheek: € 2,00
   
 • bij een andere instelling: prijs aangerekend door die instelling
   

FOTOKOPIEËN: € 0,10/PAGINA

 • Er worden alleen fotokopieën toegelaten uit werken van de bibliotheek, en dit enkel voor persoonlijk gebruik.
   

COMPUTERUITDRAAI: € 0,10/PAGINA


BIBLIOTHEEKTAS: € 1,00